22.6 C
Hong Kong
Thursday, March 21, 2019
主頁 作者 Posts by Connie Lau

Connie Lau

mm
10 POSTS 0 COMMENTS
註冊社工 / 心。童行家庭教育中心總監。喺鄉村長大,走咗去天水圍做左N咁多年社工, 20出頭就開始教人教仔,由90年代到而家,睇到唔同年代爸媽都話父母唔易做。8年前, 我做咗媽媽,住咗係錦田,名正言順做咗村姑,由個仔出世開始,要學沖奶、學換片,發覺做爸媽仲有太多野要學,我而家依然一邊四圍教仔,一邊學點做一個可以「收放自如」既媽媽!

熱門

最新